Contact RSS Facebook
Rezervace: +420 734 204 906 | rezervace@autokempfulnek.cz

Provozní řád

 


 1. Provozovatel: Mc George gril s.r.o

  Jerlochovice 115
  Fulnek 742 45
  IČO: 26859726
  DIČ: CZ26859726

   

  Při příjezdu do Agro turistického centra (ATC)  se musí každý rekreant přihlásit na recepci a prokázat svoji totožnost. Host po zaevidování všech údajů do knihy hostů a zaplacení pobytu převezme doklad o ubytování (účtenku) a klíč od ubytovacího zařízení, pokud je ubytován v chatce nebo apartmánu. V době uzavřené recepce provede vyúčtování obsluha restaurace, která rovněž vystaví účtenku o ubytování. Bez zaplacení a řádného vyúčtování pobytu nemůže být host ubytován.

 1. Pokud je host ubytován ve vlastním zařízení převezme také štítek s evidenčním číslem, které musí následně viditelně vyvěsit na stan či jiné ubytovací zařízení. Dále je povinen k pobytu přihlásit všechny uživatele tohoto zařízení.
 2. Ceny jsou účtovány dle platného ceníku. Ubytovací jednotku musí rekreant opustit do 10.00 hodin a místo pro stan nebo karavan do 12.00 hodin následujícího dne. Po této hodině si musí rekreant prodloužit pobyt minimálně o jednu noc. Před opuštěním ATC uvede návštěvník používané zařízení do původního stavu. Odjezd z ATC před 6.00 hodinou ranní je nutno nahlásit předem. Vyjíždění musí být tiché, bez zbytečného hluku.
 3. Na základě zaplacení zálohové faktury za pobyt je ATC povinen rezervovat pobyt hosta do 20.00 hodin v den nástupu. Po tomto termínu má provozovatel právo zrušit rezervaci v plném rozsahu. Rekreant si může zvolit délku pobytu, po dohodě, libovolně a tuto si může, je-li to možné prodloužit. Jestliže rekreant nenastoupí pobyt v řádném termínu nebo zruší pobyt v jeho průběhu, nemá nárok na vrácení již zaplacené ceny za pobyt.
 4. Majitel motorového vozidla je povinen zaparkovat na parkovišti ATC, případně, po výzvě provozovatele ATC, na místě k tomu určenému. Parkování motorových vozidel u ubytovacího zařízení dle domluvy.
 5. Při výběru místa na stanování, umístění karavanu nebo dopravního prostředku musí rekreant dbát pokynů provozovatele ATC. Karavany je možné připojit ke zdroji elektrické energie pouze na vyhrazených místech. Ostatní zásuvky u sociálních zařízení slouží pouze pro holicí strojky a další drobné příslušenství.
 6. Po ATC se mohou vozidla pohybovat pouze po vyhrazených místech a cestách, max. rychlostí 20 km/hod. (v souladu s dopravními předpisy). V době nočního klidu je provoz motorových vozidel zakázán s výjimkou rekreantů přijíždějících se ubytovat, a to pouze na nezbytně nutnou dobu potřebnou pro zaparkování. Pro neubytované návštěvníky je vstup a vjezd do areálu po 21.00 hodině zakázán s výjimkou vozidel Policie, záchranné služby a průjezdů za účelem úklidu a zásobování.
 7. Je zakázáno hloubení příkopů kolem stanů a karavanů, ohrazování prostoru, upevňování šňůr mezi stany a odhazování odpadků po ploše ATC. Zapalování ohňů mezi objekty je také zakázáno, pro účely opékání apod. slouží vyhrazená a označená ohniště. Při hrubém porušení pořádku v ATC, může jeho správce (recepční) vyloučit jednotlivce z ubytování.
 8. V celém ATC platí také zákaz volného pobíhání zvířat. Psi i jiná zvířata musí být po celou dobu pobytu pod dohledem majitele.
 9. V areálu ATC je, bez předchozí domluvy s provozovatelem, zakázáno používat vlastní výčepní zařízení a dovážet vlastní sudy s pivem. V ATC je k dispozici restaurace, která slouží k občerstvení ubytovaných hostů, případně se dá s provozovatelem domluvit odběr piva v sudech za zvýhodněnou cenu.
 10. Každý rekreant je povinen dávat pozor na svoje cenné věci. Provozovatel ATC není v žádném případě zodpovědný za ztrátu cenných předmětů, peněz a dalších hodnotných věcí. Nalezené věci je rekreant povinen odevzdat na recepci ATC případně v restauraci. Rekreant využívá veškeré zařízení ATC na vlastní riziko a nebezpečí.
 11. Kontroly všech osob pobývajících v ATC jsou uskutečňované pravidelně ve dne i v noci kontrolními pracovníky ATC. Tito pracovníci jsou oprávněni kontrolovat a ukládat pokuty za nedodržení ustanovení tohoto provozního řádu a obecně závazných předpisů a nařízení v rámci výkonu své služby. Z tohoto důvodu je rekreant ve vlastním zájmu povinen mít u sebe platné doklady o ubytování. V případě poškození účtenky, vystaví recepce na požádání náhradní doklad, výměnou za poškozený.
 12. Otevírací doba restaurace ATC je v pondělí až pátek od 14.00 do 21.00 hodin, v sobotu a neděli od 13.00 do 21.00 hodin.
 13. Případnou korespondenci je nutné si vyzvednout osobně na recepci ATC. Po 14 dnech bude vrácena odesílateli, je-li uvedena zpáteční adresa.
 14. Provozovatel ATC umožňuje podnikání dalších subjektů v areálu ATC pouze na základě platné Smlouvy o poskytování služeb. Podnikatel je povinen dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu, udržovat čistotu a pořádek v okolí provozovny a dbát pokynů vedení ATC.
 15. V chatkách a apartmánech je zákaz kouření. Při porušení hrozí pokuta 500,-.

V případě jakýchkoliv stížností, reklamací a problémů se prosím obraťte na provozovatele ATC Fulnek – Jerlochovice.

Tento provozní řád nabývá platnosti dne 1. května 2018